AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

İŞTEN ALACAK GAZİANTEP AVUKAT İŞE İADE ARABULUCULUK HUKUK


                  Arabuluculuk kavramı, ülkemiz hukuk sistematiğinde uzun zamandır telaffuz edilen ancak yasal mevzuatta gerçekleştirilmiş olan değişiklik neticesi gerek avukatların gerekse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları yönünden bilinmesi zarureti bulunan kavram niteliğindedir. Arabuluculuk güncel hukuk sistematiğinde, zorunlu ve ihtiyari arabuluculuk olarak ayrılmakta olup; zorunlu arabuluculuk olarak adlandırılan “dava şartı olarak arabuluculuk” işçi ve işveren arasında yaşanan sorunları dostane yöntemlerle kazan-kazan sistematiğinde çözecek bir yöntemdir.


Uyuşmazlık taraflarını bir araya getiren alanında arabulucular, objektif bir şekilde taraflarla görüşme sağlayarak tarafların kendi çözüm yöntemlerini bulmalarına yardımcı olmaktadır. Gerektiğinde asla hukuki görüş belirtmeden taraflara çözüm önerileri sunmak suretiyle her iki tarafın menfaatine uygun olacak şekilde çözüm imkanı sağlamayı çalışmaktadır. Arabuluculuk kapsamında 01 Ocak 2018 Tarihi itibariyle 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile birlikte bazı davalarda öncelikle arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre işçilik alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu olup; söz konusu şartın yerine getirilmemiş olması halinde dava şartı yokluğundan davanın reddi ile sonuçlanabilecektir. Tarafların arabulucuya başvurma zorunluğunun, dava açılmasından sonra yerine getirilmesi hukuken mümkün olmaması sebebiyle özelikle işçi/çalışan yönünden ciddi hak kayıplarına yol açabileceği açıktır.

                  

İşçi/Çalışan tarafından talep edilebilecek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti v.b işçilik alacaklarının ilişkin talepleri yönünden öncelikle zorunlu olarak arabulucuya başvurması gerekmekte olup; işçi-çalışan ve işveren yönünden kazan-kazan sistematiğinde kabul edilebilecek şekilde gerek zaman gerek parasal yönden tarafların itilafların çözümü sağlanabilecektir. Bununla birlikte önemle bilinmesi gereken diğer nokta, SGK işlemlerinden kaynaklanan davalar, hizmet tespiti, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları ise arabuluculuk kapsamında dışında olup; işçilik alacakları yönünden getirilmiş olan zorunlu arabuluculuk sürecinin sonuçlarının olumlu olması halinde söz konusu davalar yönünden de arabuluculuk yolu açılabilecektir.

                                                                                    

Av.Uğur Hakan Kahraman