AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

     1981 yılında Av. Fethi Kahraman’ın serbest avukatlık mesleğine geçişi ile kurulan Kahraman Hukuk Bürosu, 33 yılı aşkın süreden beri; geniş bir yelpazede başta kurumsal şirketler olmak üzere hem tüzel hem de gerçek kişiler arasında yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlıklarda hukuki çözüm önerileri getirmek suretiyle hukuki danışmanlık faaliyetini yürütürken; aynı zamanda icra takip ve davaları ile hukuki itilafların çözümünü gerçekleştirmektedir. Bünyesinde Kurucu Avukat Fethi Kahraman, Avukat Uğur Hakan Kahramanla birlikte bir icra takip elemanı ve bir de sekreter olmak üzere faaliyet gösteren Kahraman Hukuk Bürosu tecrübe ve dinamizmin birleştiği;hukukun temel ilkelerine sadık; adaletin yerine getirilmesinde üstüne düşen avukatlık vazifesinin ifa etmek suretiyle adaletin tecellisinin koruyucusu ve savunucusu olarak avukatlık hizmetine devam etmektedir.

Av. Fethi Kahraman

     1964 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olmuştur. 1964 yılından 1970  yılına kadar çeşitli kurumlarda memurluk görevlerini ve de savcılık stajını  ifa etmekle birlikte askerlik hizmetini de yerine getirmiştir.  1970 yılında C.Savcısı olarak göreve başlamıştır. Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı görevini yerine getirdikten sonra 1975 yılında görevinden ayrılmış olup; Belediye Avukatlığı görevini yerine getirmiştir. 1981yılında Kurmuş olduğu Kahraman Hukuk Bürosu ile  serbest Avukatlığa geçen Av. Fethi Kahraman günümüze kadar; başta kurumsal şirketlere hukuki danışmanlık hizmetini gerçekleştirmekle birlikte her türlü hukuki itilafın çözümünde avukatlık hizmetini yerine getirmiştir.

2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 Yılında askerlik hizmetini yerine getirmiştir. Askerlik hizmetinin bitimiyle birlikte Gaziantep Barosuna bağlı olarak 2011 Ocak ayında avukatlık stajına başlamıştır. Mayıs 2012 Avukatlık ruhsatını almasıyla birlikte resmen avukatlık mesleğine başlamış olan Av. Uğur Hakan Kahraman, Kahraman Hukuk Bürosuna bağlı olarak Av. Fethi Kahraman birlikte avukatlık mesleğini ifa etmektedir. Yayınlamış olduğu bazı eserler ve makaleler ise şöyledir; Alacaklının Temerrüdü; Legal Hukuk Dergisi Aralık 2010 96.Sayısı, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Neden Koşulu; Legal İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:30 2011 yılı; Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler; Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:29 2011 Yılı; Tanınmış Markanın Korunması; Gaziantep Barosu Dergisi; Nisan 2013 Sayı:1.

Av. Uğur Hakan Kahraman