AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

GAZİANTEP AVUKAT TIBBİ MÜDAHALE HATASI MALPRAKTİS TAZMİNAT TIP (SAĞLIK) HUKUKU


   Ülkemizde özelikle hekimlerin, hasta ve hasta yakınlarının tıp hukukuna ilgisinin artmış olması; Tıp Hukukuna ilişkin konuların basında dikkate çekmesi ve öneminin artması sonucu; Tıp ve Sağlık Hukukundan kaynaklanan davalarda; yoğunlaşma başlamıştır.

    Kahraman Hukuk Bürosu olarak; Hem hekimlere yönelik hem de hasta ve hasta yakınlarının hukuki talep ve davalarında; uzman kadrosu ve tecrübesiyle, hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


Tıp (Sağlık) Hukuku Kapsamında Verilen Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri


a)Özel sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, hekimler ve hastaların, sağlık hukukundan doğan uyuşmazlıklarda ve taraf oldukları idari, hukuki ve cezai dava süreçlerinde temsili(Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri)


b)Hekimler, sağlık kuruluşları, hastalar ve sigorta şirketleri için sağlık hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda özelikle malpraktis durumunda (Tıbbi Kötü Uygulama)kusurun varlığı, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşup oluşmadığı, tazminat bedellerinin tespiti konusunda hukuki inceleme raporu hazırlanması


c)Hekimlerinin faaliyetleri kapsamında ısnat konusu olabilecek evrakta sahtecilik,irtikap,dolandırılıcık gibi suç konularına dair ceza davalarında savunma ve müdafilik hizmeti


d)Sağlık sektöründeki faaliyetlerden doğan diğer akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü