AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

GAZİANTEP AVUKAT KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI İŞE İADE İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


     Sanayide yaşanan gelişmelerin akabinde Dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizde de büyük önem kazanmış olan; sosyal güvenlik sistemi temel yapı taşı olarak çalışanların-işverenlerin hak ve yükümlülükleri yönünden iş hukuku büyük önem kazanmıştır.  

     Kahraman Hukuk bürosunun faaliyet alanında önem arz eden iş davaları kapsamında hem işverenlerin hem de çalışanların haklarına yönelik danışmanlık ve de dava takip hizmetleri gerçekleştirilmektedir.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Faaliyetleri Kapsamında Verilen Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmetleri


a)İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi


b)İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi


c)İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin ve şartlarının hazırlanması


d)İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi


e)İşçi-İşveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması


f)Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, şirket içi iş yönetmeliklerinin hazırlanması


g)Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimler ile ilgili danışmanlık verilmesi


h)İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi


j) Şirketleri ve insan kaynakları departmanlarını, yürürlükteki İş Mevzuatına yönelik bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenlenmesi