AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

MAKALELER

             

     Av.Uğur Hakan Kahraman tarafından Ulusal Düzeyde Hakemli Hukuk Dergilerinde yayınlanmış olan eser ve makalelerden bazıları şunlardır;

               

A)Alacaklının Temerrüdü;Legal Hukuk Dergisi Aralık 2010 96.Sayısı


B)Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Objektif Neden Koşulu;Legal İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:30 2011 yılı


C)Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler; Legal İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Sayı:29 2011 Yılı


D)Tanınmış Markanın Korunması;Gaziantep Barosu Dergisi;Nisan 2013 Sayı:1


E)Entegre Devre Topoğrafyası ve Korunması; Gaziantep Barosu Dergisi; Ekim 2014 Sayı: 2