AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

GAZİANTEP AVUKAT İLAMSIZ-KAMBİYO SENEDİ-İLAMLI İCRA TAKİPLERİ İCRA-İFLAS HUKUKU   Günümüz Dünyasında; Ticari hayatın gelişmesiyle birlikte paranın yerine geçen kıymetli evrakların kullanılması; yine açılmış olan davalara yönelik, mahkeme kararlarının icra ve infazıyla birlikte; kambiyo senedi niteliğinde olmamakla birlikte  ister belgeye dayalı olsun ister olmasın alacakların tahsiline dair icra hukuku büyük önem arz etmektedir.


     Kahraman hukuk bürosu olarak; yılların tecrübesiyle almış olduğu icra işlemlerini infazına kadar takip etmekte ve yine haksız nitelikte bulunan takiplere yönelik etkili ve çabuk hukuki müdahalelerde bulunmaktadır. Genel olarak hem tüzel kişilikler bünyesinde hem de gerçek kişiler bazında; her türlü icra takip ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.


İcra-İflas Hukuku Kapsamında Verilen Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri


a)İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati hacizin infazı, menkul mal haczi ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,


b)İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemlerine yönelik danışmanlık ve avukatlık hizmetleri


c)Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri,


d)İcra takipleri sebebiyle açılacak iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri