AV. FETHİ KAHRAMAN / AV. UĞUR HAKAN KAHRAMAN

0342 321 2717 - 0342 321 2716

Ödeme Yapmak için Tıklayınız

GAZİANTEP AVUKAT TERFİ İDARİ İŞLEM İPTALİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA İDARE HUKUKU


(İptal Davaları-Tam Yargı Davaları-Yürütmeyi Durdurma Kararları)


    Devlet yani idare kurumu ile gerek gerçek kişiler olan vatandaşlar gerekse tüzel kişiliğe sahip şirket,dernek,vakıf ve de kooperatiflere yönelik idari işlemler, süreklilik göstermektedir.Kimi zaman söz konusu işlemler hukuka aykırı nitelik arz ederken; kimi zaman hukuka uygun nitelik taşımaktadır.

     Kahraman Hukuk Bürosu olarak yıllara dayanan tecrübe ve dinamik kadrosuyla özelikle idare nezdinde hukuki işlem ve talepler gerçekleştirilmektedir.

     Yine idare aleyhine açılacak özelikle idari işlemin iptali, tam yargı davalarına yönelik tazminat talepleri ve de hızlı-etkili şekilde alınacak yürütmeyi durdurma kararları olmak üzere idare mahkemelerinde ve de hukuk mahkemelerindeki davalara yönelik, danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.


İdare Hukuku Kapsamında Verilen Avukatlık Ve Danışmanlık Hizmetleri


A) Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması,


B) İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının(özelikle maddi-manevi tazminat talepleri) takibi ve sonuçlandırılması,


C) Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi,


D) Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat vs. davalar,


E) İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü


F) İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında hızlı ve etkin şekilde yürütmeyi durdurma kararlarının alınması ve infazı.